English
home

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

dr. Nagy Róbert

A BISZ Zrt. üzleti tevékenységére 2013-ban a kiegyensúlyozottság volt jellemző. A KHR hitelnyilvántartó rendszere a „pozitív adóslista” 2012-ben történt sikeres létrehozását követően már 10 milliós nagyságrendű hitelszerződést tárol. 2013-ban e megnövekedett adatbázis adatpontosságának javítása és az adatok naprakészségének állandó fenntartása jelentette a társaságunk vezetésének és munkatársainak a fő kihívást.

Az üzleti területen prioritást kapott, hogy megismertessük a bankok és egyéb hitelintézetek kockázatelbíráló munkatársaival a KHR kibővült adattartalmát és a KHR-ből kinyerhető pozitív hiteladatok felhasználásának lehetőségeit. Az ügyfélkapcsolati munkatársaim ebben a vonatkozásban kiváló munkát végeztek, amit leginkább a bankoktól kapott pozitív visszacsatolás igazol.

A másik, fontosságában talán még ezt is meghaladó prioritás 2013-ban az adathelyességi stratégia megalkotása volt. A KHR tartalmi helyessége, adatainak pontossága és naprakészsége valamennyi pénzügyi intézmény érdeke. A KHR adathelyességi stratégia végrehajtása 2013-ban megkezdődött. A KHR adatok üzleti szempontból történő klaszterekbe sorolása megtörtént és kialakításra került a KHR adatmező nyilvántartás.

Az adathelyesség javítása érdekében - alapos előkészítés után - 2014. január elsejétől vezettük be a kezelési díjak új struktúráját. A változtatást indokolta, hogy a KHR pozitív listássá válásával új adatmezők jöttek létre és ezen új adatok pontosságát és naprakészségét is be kell tartani és tartatni, ez társaságunk és a referenciaadat-szolgáltatók közös felelőssége.

Az igazgatóság folyamatosan figyelemmel kísérte a társaság üzleti folyamatait, a bevételek és az eredményesség alakulását, a működés szempontjából fontos döntéseket mindig időben meghozta, betartva a racionális költséggazdálkodás elveit. Mindezt igazolja a társaság hosszú évek óta tartó egyenletes fejlődése, megbízható és kimagasló eredménytermelő képessége, ez a tendencia volt jellemző a 2013-as gazdálkodási évre is. Az eredmény vonatkozásában a bázist és a kitűzött tervet is szignifikánsan túlteljesítettük. A jól működő költségkontrollnak köszönhetően a ráfordítások a tervezett és a bázis szint alatt maradtak.
A gazdaságban beindult kedvező folyamatok hatására - az MNB Növekedési Hitelprogramja megélénkítette a vállalati hitelezést, a rezsicsökkentés hatása az év közepétől éreztette hatását a lakossági fogyasztás mérsékelt növekedésében - megélénkült a hitelkereslet, legalábbis a korábbi évek monoton csökkenése megállt és így bevételi tervünket is sikerült túlteljesítenünk.

Ezen gondolatok mentén ajánlom az érdeklődők figyelmébe Társaságunk elmúlt üzleti évéről készített részletes beszámolónkat.

Budapest, 2014. március

dr. Nagy Róbert
elnök-vezérigazgató

 

Tisztelt Hölgyeim! Tisztelt Uraim!

Svábné Mészáros Eleonóra

A BISZ Zrt. számára 2013 a megszilárdulás, a stabilizálás éve volt. A 2012-ben bevezetésre került a hitelintézeti szektor életét is jelentősen befolyásoló teljes listás lakossági hitelnyilvántartó rendszer. A rendszerhez kapcsolódó szabályzások, az ezzel összefüggő adminisztratív és biztonságot növelő feladatok elvégzése volt a 2013. év legfontosabb feladata.

A KHR hazai pénzügyi intézmények, törvénnyel szabályozott, közös nyilvántartása, melynek tartalmi helyessége az egész hitelintézeti szektor érdeke és ez a felelősség a BISZ Zrt kompetenciája. A BISZ Zrt. 2013-ban elkészítette és elfogadta a „KHR adathelyességi stratégia” dokumentumát. A KHR adathelyességi stratégia végrehajtása 2013-ban megkezdődött, melynek eredményeként kialakításra került a KHR adatvizsgálati nyilvántartás és egy eljárási utasítás, mely az adathelyességi vizsgálatok teljes folyamatát szabályozza. Az adathelyességi stratégiában meghatározott adatvizsgálati mérések végrehajtása 2013-ban elkezdődött, és az első, kétkörös mérési ciklus megvalósítása befejeződött.

Az alapszolgáltatás biztonságos és hatékony üzemeltetése, valamint a jogszabályoknak való megfelelés alapkövetelmény a Társasággal szemben, amelynek a Társaság 2013-ban is eleget tett.

A Felügyelőbizottság az év során folyamatosan figyelemmel kísérte, a belső ellenőr segítségével ellenőrizte a Társaság működését. Jelentésében megállapította, hogy a Társaság folyamatai a cégcsoport stratégiájának, az igazgatósági határozatoknak megfelelően folytak a 2013. évben. A BISZ Zrt. biztonsági helyzete, felkészültsége, valamint az alkalmazott biztonsági rendszerek és a vonatkozó szabályozás színvonala kielégítő. A Felügyelőbizottság az év során a BISZ Zrt. gazdálkodásában szabálytalanságot nem talált, álláspontja szerint a könyvekben szereplő számok a valóságnak megfelelnek, hűen tükrözik a társaság pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét. A Társaság szabályozottsága megfelelő, a társaság cégügyei rendezettek.

A Társaság Felügyelőbizottsága elismerését fejezi ki a BISZ Zrt. cégvezetésének és valamennyi munkatársának az elért eredményekért és köszönetét fejezi ki a konstruktív együttműködésért, amellyel segítette a Testület munkáját.

A Felügyelőbizottság továbbra is eltökélt és elkötelezett abban, hogy a maga részéről is hozzájáruljon a Társaság sikeres és eredményes működéséhez.

Budapest, 2014. március

Svábné Mészáros Eleonóra
felügyelőbizottság elnöke