Bankközi Klíring Rendszer – Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan kell a csoportos beszedőket bejelenteni az UGIRO Katalógusba?

A beszedő számlavezető bankja kitölti a „Csoportos fizetési megbízások – Központi nyilvántartás – Beszedő adatai” c. űrlapot és elküldi a GIRO Zrt.-be. Az űrlapot és a kitöltési útmutatót a Help Desk kérésre elküldi.

Hogyan kell a csoportos banki szerepeket bejelenteni az UGIRO Katalógusba?

A bank kitölti a „Csoportos fizetési megbízások – Központi nyilvántartás – Bank adatai” c. űrlapot és elküldi a GIRO Zrt.-be. Az űrlapot és a kitöltési útmutatót a Help Desk kérésre elküldi.

Mi a teendő, ha a bank a korábban bejelentett beszedőt töröltetni akarja?

A bank írásban közli a GIRO Zrt.-vel, hogy a megadott azonosítóval és névvel rendelkező beszedő csoportos beszedési megbízásait a továbbiakban nem fogja közvetíteni. Amennyiben a bank volt a beszedő felhatalmazás közvetítő bankja, nyilatkoznia kell arról, hogy a felhatalmazás üzenetek közvetítését folytatja-e, vagy pedig annak a törlését is kéri.

Mi a teendő, ha a bejelentett beszedő adatai módosulnak?

A bank írásban közli a GIRO Zrt.-vel a megadott azonosítóval és névvel rendelkező beszedő megváltozott adatait.

Mit kell tenni, ha a beszedő felhatalmazás közvetítő bankja változik?

A felhatalmazás közvetítéséről lemondó (régi) banknak és a felhatalmazás üzenetek közvetítését vállaló (új) banknak írásban kell szándékát közölnie a GIRO Zrt.-vel.

Mit kell a beszedő bejelentő űrlap „Egyéb közlendők” rovatába írni?

Azokat az információkat, amelyeket a beszedő a fogyasztói (ügyfelei) számlavezető bankjával közölni kíván. Például a felhatalmazási bizonylatok helyes kitöltését elősegítheti, ha a beszedő az „Egyéb közlendők” rovatban megadja a fogyasztó azonosító felépítését és fellelési helyét a számlán (szerződésen).

Mikor lépnek életbe az UGIRO Katalógusba bejelentett változások?

Az UGIRO Katalógusba bejelentett változásokat tartalmazó új verzió a következő hónap első munkanapján lép érvénybe.

Mikor kapják meg a bankok az UGIRO Katalógus állományait?

A GIRO Zrt. az érvénybelépés előtt 1 héttel elküldi a klíringtagoknak az UGIRO Katalógus új verziójának adatait tartalmazó állományokat.

Mire való az UGIRO Katalógus banki adatokat tartalmazó állománya?

A csoportos fizetési módokat alkalmazó bankok fontosabb adatait tartalmazza. A csoportos átutalók innen tudhatják meg, hogy a címzett bank fogad-e csoportos átutalást, a csoportos beszedők megtudhatják, hogy mely bankban vezetett számlákra vonatkozóan fogadhatnak el felhatalmazást.

Mire való az UGIRO Katalógus beszedő adatokat tartalmazó állománya?

A csoportos beszedési megbízás fizetési módot alkalmazó számlatulajdonosok, jellemzően szolgáltatók fontosabb adatait tartalmazza. A kötelezettek (fogyasztók) bankjai innen tudhatják, hogy mely beszedőkre vonatkozóan fogadhatnak be felhatalmazást a számlatulajdonosaiktól.

Mire való az UGIRO Katalógus fiók adatokat tartalmazó állománya?

A beszedőknek az általuk befogadott felhatalmazás bizonylatokat el kell juttatniuk a kötelezett számlákat vezető bankba. Amennyiben a bankfiókba kell eljuttatni a bizonylatot, a beszedő a fiók adatokat tartalmazó állományból keresheti ki a számlaszám első 8 karaktere alapján a bankfiók nevét és címét.

Hogyan kell a Hitelesítő Táblát érintő változásokat bejelenteni?

A Hitelesítő Tábla változásait a Magyar Nemzeti Bank Pénzforgalmi, emissziószabályozási és -szervezési főosztályának kell bejelenteni; a szabályokról ugyanott lehet érdeklődni.

Mikor lépnek életbe a Hitelesítő táblába bejelentett változások?

A Hitelesítő Táblába bejelentett változásokat tartalmazó új verzió a következő hónap első munkanapján lép érvénybe.

Mikor kapják meg a bankok a Hitelesítő Tábla állományt?

Az MNB az érvénybelépés előtt 1 héttel elküldi a klíringtagoknak a Hitelesítő Tábla állományt.

Mit tartalmaz a Hitelesítő Tábla?

A Hitelesítő Tábla az összes érvényes bankkód-bankszervkódot tartalmazza, a hozzá tartozó bankfiók nevét és címét, VIBER-adatokat.

Mire való a Hitelesítő Tábla?

A Bankközi Klíring Rendszer csak azokat a tranzakciókat számolja el, amelyekben a címzett számlaszám első 8 karaktere (bankkód+bankszervkód) érvényes, azaz megtalálható a Hitelesítő Táblában. A bankok (és a számlatulajdonosok) a Hitelesítő Tábla alapján előzetesen, indítás előtt ellenőrizni tudják a fizetési megbízásokban szereplő címzett számlaszámok érvényességét. A Hitelesítő Tábla azonosításra szolgáló adatait a honlapon (letölthető) Egyszerűsített Hitelesítő Tábla tartalmazza.

Mi a teendő, ha az ügyfél felhatalmazás-adatai változnak?

A kötelezett ügyfél bankjánál és a szolgáltatónál egyaránt regisztrált (létező) felhatalmazást
- csak az ügyfél módosíthatja,    
- az ügyfél a módosítást csak a számlavezető bankjánál nyújthatja be,         
- a módosítás csak két adatra vonatkozhat: a felhatalmazás érvényességének a végét és a felhatalmazás értékhatárát lehet változtatni.     
Minden egyéb (pl. fogyasztó-azonosító, számlaszám) módosítást csak a létező felhatalmazás törlésével és új felhatalmazás benyújtásával hajtható végre.        
A lejárt érvényességű felhatalmazás nem jelenti a felhatalmazás megszűnését / törlését, csak felfüggesztését.    
A szolgáltató a kötelezett bankjától kapott felhatalmazás-módosító tételekből értesül a változásokról.

Miért érzékeli a BKR azt, hogy a csoportos tranzakciók bázisazonosítója nem egyedi?

A bázisazonosító egyedisége – bár a számlatulajdonosok által a bankokhoz benyújtott csoportos megbízásokat érinti – nem minden esetben szűrhető ki a banki rendszerekben, ezért előfordul, hogy csak a Bankközi Klíring Rendszer által végzett ellenőrzés során derül ki.     
Gyakran előfordult, hogy az ügyfél által a számlavezető bankjához benyújtott és a bank által hibátlanként visszaigazolt csoportos megbízások tranzakcióit a BKR "nem egyedi bázisazonosító" hiba miatt (58-as hibakóddal) visszautasította.       
A hibának két oka lehet:  
- Az egyik az, amikor az indító bank nem fordít figyelmet arra, hogy a bankközi elszámolásra indított csoportos tranzakciók bázisazonosítója egyedi legyen. 
- A másik eset az, amikor egy számlatulajdonos ugyanazon a napon több bankon keresztül indít csoportos átutalást és/vagy beszedést, és nem fordít kellő figyelmet arra, hogy a csoportos üzenetek tételeinek bázisazonosítóját teljes mértékben a szabványelőírásoknak megfelelően képezze.          
A csoportos tranzakciók bázisazonosítójának egyediségéről a csoportos megbízás létrehozójának kell gondoskodnia.           
A csoportos tranzakciókat egyedileg azonosító bázisazonosító csak akkor lesz egyedi, ha
- a számlatulajdonos által (kezdeményező azonosító)   
- egy adott napon (összeállítási dátum) - összeállított csoportos üzenetek mindegyike
- különböző sorszámmal (üzenet sorszám) - egy üzeneten belül a tételek mindegyike
- egyedi sorszámmal (tétel sorszám) rendelkezik.         
A bázisazonosító fent részletezett felépítéséből (kezdeményező azonosító + összeállítási dátum + üzenetsorszám + tételsorszám) következik, hogy a bázisazonosító sem a megbízás típusával (átutalás vagy beszedés), sem pedig a számlavezető bank kódjával nincs összefüggésben.         
Figyelembe kell venni azt is, hogy mivel az összeállítási dátum a benyújtáskor érvényes elszámolási dátumnál max. 15 naptári nappal régebbi lehet, a bázisazonosítónak az elszámolási dátumot megelőző 15 napon belül kell egyedinek lennie (ez az ún. örökös egyediség előírás).

help Kérjük, kattintson ide a tartalom megtekintéséhez.
 

A regisztrációval és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban ajánljuk szíves figyelmébe GIROnline tájékoztatónkat.

Bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdését az info@mail.giro.hu e-mail címre várjuk.

Tisztelt Partnerünk

Kérjük válassza ki, mely cég nevében kíván eljárni!: