Csatlakozás a BKR-hez

A Bankközi Klíring Rendszerhez (BKR) történő csatlakozás módját, szigorú feltételrendszerét – technikai, működtetési követelményeit – a GIRO Zrt. hatályos BKR Üzletszabályzata, valamint hatályos szerződései és azok mellékletei határozzák meg.

A BKR-hez történő csatlakozás feltételei részvételi szintenként kerülnek meghatározásra. Az azonos részvételi szinthez azonos követelmények kerültek előírásra. A BKR-ben a jogszabályi előírások alapján három részvételi szintet különböztetünk meg: közvetlen résztvevő, közvetett résztvevő és a közvetlen benyújtó.

1. Közvetlen résztvevő (Klíringtag) státusz megszerzésének előfeltétele, hogy a csatlakozó intézmény

  • a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) engedélyezési hatáskörébe tartozó pénzügyi szolgáltató, vagy
  • egyéb nem az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó – szervezet, vagy
  • az Európai Gazdasági Térség más tagállamában, vagy harmadik országban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltató magyarországi fióktelepe, továbbá az Európai Gazdasági Térség más tagállamában székhellyel rendelkező, közvetlenül csatlakozni szándékozó pénzügyi szolgáltató legyen.

A GIRO Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Intézmény a jogszabályokban, a BKR Üzletszabályzatában, a Csatlakozási Szerződésben, valamint a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó előírásaiban meghatározott feltételeket teljesíti, akkor a BKR-hez történő csatlakozást lehetővé teszi és biztosítja.

2. Közvetett résztvevő:

Az a Résztvevő, amelynek fizetési forgalma a fizetési rendszerben egy Közvetlen Résztvevőnél vezetett fizetési számláján bonyolódik. A Közvetett Résztvevő nem áll szerződéses jogviszonyban a GIRO Zrt.-vel, jogait és kötelezettségeit a Közvetlen Résztvevővel kötött szerződése tartalmazza.

3. Közvetlen benyújtói státusz megszerzésének előfeltétele, hogy a csatlakozó intézmény:

  • gazdálkodó szervezet, vagy
  • az Államháztartási törvény hatálya alá tartozó költségvetési szerv, vagy
  • egyéb szervezet legyen,

amely valamely Klíringtag számlavezetett ügyfele, továbbá számlavezetője által kiadott, a BKR-hez történő közvetlen csatlakozási engedéllyel rendelkezik.

Amennyiben a BKR Üzletszabályzatban és a GIRODirect Üzletszabályzatban és Szerződésben meghatározott feltételeknek a csatlakozó intézmény megfelel, a csatlakozási kérelmét a GIRO Zrt. nem utasíthatja vissza.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a Közvetlen Benyújtó csatlakozása minimum 3 hét alatt hajtható végre.

Igénybevételi szándékával, kérdéseivel kérjük, keresse kollégánkat az info@mail.giro.hu e-mail címen, vagy a bővebb információ érdekében tekintse át a szolgáltatás üzletszabályzatát.

help Kérjük, kattintson ide a tartalom megtekintéséhez.
 

A regisztrációval és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban ajánljuk szíves figyelmébe GIROnline tájékoztatónkat.

Bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdését az info@mail.giro.hu e-mail címre várjuk.

Tisztelt Partnerünk

Kérjük válassza ki, mely cég nevében kíván eljárni!: