Fizetési módok

IG1 platformon támogatott fizetési módok

A Bankközi Klíring Rendszerben (BKR) IG1 platformján elszámolt fizetési megbízások közül kétféle megbízást különböztetünk meg:
a)    egyedi pénzforgalmi megbízások
b)    csoportos pénzforgalmi megbízások.

Az utóbbiak az ügyfelek csoportos (egy átutaló több kedvezményezett, vagy egy beszedő, több kötelezett) fizetési megbízásaiból képzett egyedi bankközi tételek.
(Az éjszakai elszámolási módban alkalmazható tranzakció típusokat ld. fájlmellékletben.)
A csoportos megbízásokat azok a Klíringtagok nyújthatnak be, amelyek kezelésükre felkészültek, és az ezekre vonatkozó GIRO teszteket sikeresen végrehajtották, valamint a szolgáltatás igénybevételét írásban kezdeményezték.

Csoportos beszedések indítására jogosult Klíringtagok csak azon beszedők csoportos megbízásait továbbíthatják a Bankközi Klíring Rendszerbe, amelyeket korábban bejelentettek a GIRO Zrt.-nek nyilvántartásba vétel céljából.

Felhatalmazások kezelése

A csoportos beszedési megbízások teljesítésének feltétele, hogy a kötelezett felhatalmazást adjon a számlavezető bankjának, és erről a csoportos beszedési megbízást benyújtó számlatulajdonos (beszedő) is tudomást szerezzen.

A hitelintézetek a kötelezettektől befogadott felhatalmazások adatait szabványos elektronikus üzenetek formájában továbbítják a Beszedőhöz, a GIRO Zrt. Felhatalmazásokat közvetítő rendszerén és a Beszedő felhatalmazás közvetítő bankján keresztül.

A felhatalmazások BKR-ben történő forgalmazásához tartozó üzenettípusokat, szabványokat, valamint az azonosítások és ellenőrzések szempontjait a BKR Szabványok III. kötete tartalmazza.

Közvetlenül befogadott csoportos megbízási üzenetek

Az elszámolásforgalmi szolgáltatás keretében a Klíringtagoknak lehetőségük van arra, hogy számlavezetett ügyfeleik részére engedélyezzék csoportos fizetési megbízásaik GIRO Zrt.-hez történő közvetlen benyújtását. A felhatalmazott bankszámla-tulajdonosok a Közvetlen Benyújtók.
A BKR-ben a következő fizetési megbízások közvetlen benyújtására van mód:

  • csoportos átutalási megbízás,
  • csoportos beszedési megbízás,
  • csoportos (postai) készpénz kifizetési megbízás.

A GIRO Zrt. Közvetlen Benyújtótól átvett bankközi megbízások feldolgozását a BKR-ben végzi el, míg az adott bankon illetve intézményen belüli csoportos megbízásokat a Közvetlen Benyújtó számlavezető Klíringtagjához továbbítja.

A Közvetlen Benyújtó által benyújtott csoportos fizetési megbízások és a GIRO Zrt. által elkészített jelentések üzenetszabványait a BKR Szabványok III. kötete tartalmazza.

IG2 platformon támogatott fizetési módok

Az IG2 platform átutalásokat számol el. Az IG2 elszámolás szempontjából közömbös, hogy az átutalások eredetileg egyedi, vagy csoportos megbízásként érkeztek be az átutaló bankjához. Az IG2 platformon lehetőség van a kedvezményezett bankja részéről történő visszautasításon az eredeti átutalásra történő pontos hivatkozásra (a visszautasítás tartalmazza az eredeti átutalás lényeges adatait). Mód van az átutalások visszavonásának kezdeményezésére, amit a kedvezményezett bankja pozitív válasszal teljesíthet, vagy negatív válaszüzenettel elutasíthat.
(A napközbeni többszöri elszámolásban alkalmazható tranzakció típusokat ld. fájlmellékletben.)

help Kérjük, kattintson ide a tartalom megtekintéséhez.
 

A regisztrációval és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban ajánljuk szíves figyelmébe GIROnline tájékoztatónkat.

Bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdését az info@mail.giro.hu e-mail címre várjuk.

Tisztelt Partnerünk

Kérjük válassza ki, mely cég nevében kíván eljárni!: