Elérhető adatbázisok

A GIRinfO-n keresztül elérhető adatbázisok, illetve információk

1. Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által működtetett adatbázisokból lekérdezhető adatok

a) Járműnyilvántartás adatok

Az adatbázis minden aktuális nyilvántartási adatot tartalmaz a Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművekre vonatkozóan.

Elérhető adatok
•    tulajdonosi adatok,
•    üzembentartói adatok,
•    járműazonosító adatok,
•    műszaki információk és motorszám,
•    km óra állása és annak rögzítési időpontja,
•    járműokmányok és hatósági igazolványok, bizonyítványok,
•    tanúsítványok adatai,
•    hatósági bejegyzések,
•    körözés ténye.

A lekérdezett adatokból hitelezési szempontból alapvető információk szerezhetők. A járműokmányok záradéka tartalmazza az adott gépjárműre vonatkozó opciós terheléseket, továbbá minden olyan korlátozást vagy tilalmat, amelyet forgalomrendészeti eljárás során rögzítettek. Amennyiben a gépjármű körözés alatt áll, úgy ennek ténye jelzésre kerül valamennyi lekérdezés-típus esetében.

Továbbá egy jogi személy tulajdonában lévő gépjárművek azonosító adatainak cégjegyzékszám alapján történő lekérdezésére (legfeljebb 100 db jármű találatig), valamint jogi személy tulajdonában lévő gépjárművek több cégjegyzékszám alapján történő csoportos vagy egy, 100 db-nál több gépjármű tulajdonosú cég gépjármű azonosító adatainak lekérdezésére is van lehetőség.

Törzskönyvi adatok a járműnyilvántartásból és az okmány-nyilvántartásból is lekérdezhetők. A járműnyilvántartásból történő lekérdezéséhez a gépjármű rendszámán kívül annak gyártmányára, vagy alvázszámára van szükség.

b) Okmány-nyilvántartás adatok

Az adatbázis alábbi nyilvántartási adataihoz biztosított a hozzáférés:
•    személyazonosító igazolvány,
•    útlevél,
•    vezetői engedély,
•    gépjármű törzskönyv.

Elérhető adatok
•    személyes- és okmányadatok,
•    az okmány érvényességére vonatkozó információk,
•    az okmánnyal kapcsolatos hatósági intézkedések oka és időpontja

Az adatbázis lehetővé teszi természetes személyek személyazonosságának ellenőrzését a természetes személy által bemutatott személyazonosító okmány, illetve a személy és az okmány adatait tartalmazó nyilvántartás adatainak azonnali, egyidejű összevetésével. Fontos tudni, hogy személyazonosságot minden olyan érvényes hatósági igazolvány igazol, amely tartalmazza a Nytv-ben[1] meghatározott adatokat. Ilyen adattartalmú hatósági igazolvány a személyi igazolvány, az útlevél és a kártya formátumú vezetői engedély.

A teljes körű nyilvántartás nemcsak a magyarországi állandó lakosok, menekültek, bevándoroltak és letelepedettek adatait tartalmazza, hanem a határon túli magyar nemzetiségűek igazolványában foglaltakat is.

A lekérdezés történhet az okmány típusa és száma, vagy a természetes személy személyes adatai (név, anyja neve és születési adatok) alapján. A gépjármű törzskönyvi adatai az okmány-nyilvántartásból a törzskönyvszám ismeretében kérhetők le.

c) Személyi adat - és lakcímnyilvántartás adatok

Az adatbázisból a természetes személyek aktuális személyi – és lakcímadatai kérdezhetők le.
A nyilvántartás segítségével a lakhelyet változtatott ügyfelek elérhetősége javítható, illetve adatbázis tisztítás végezhető.

Elérhető adatok
•    állandó lakcím,
•    ideiglenes lakcím (tartózkodási hely),
•    személyes adatok.

A rendszer a passzív állományba helyezett személyek személy- és lakcímadait is megjeleníti a passziválás okának megjelölésével, amely lehet pl. a lekérdezett személy végleges külföldre távozása, elhalálozása vagy magyar állampolgárságának megszűnése.

Az adatbázisban történő keresés kétféleképpen történhet:
•    a személyi azonosító jel (személyi szám), vagy,
•    a keresett személy természetes azonosító adatainak megadásával.

d) Arckép és aláírás adatok

Az okmány-nyilvántartásból lekérdezhetők a személyes okmányokban megtalálható arcképek és aláírások. Az okmányhoz tartozó arckép és aláírás ismeretében a manipulált okmányokkal történő visszaélések kockázata gyakorlatilag megszüntethető.

Elérhető adatok
•    a személyi igazolványban szereplő arckép és aláírás,
•    az útlevélben szereplő arckép és aláírás.

Az adatbázis tárolja az útlevelek és személyi igazolványok aláírásait és arcképeit. Kártya formátumú okmányok esetében az okmányon található aláírás és (színes) arckép kérdezhető le, míg régi formátumú okmányok esetében az okmányigénylő karton beszkennelt részletét lehet lekérdezni, amely tartalmazza az arcképet és az azon szereplő aláírást is. A válaszinformáció tartalma képformátum, amely jogszabályi előírás miatt - a többi tranzakciótól eltérően - nem nyomtatható/menthető, csak megtekinthető. Az okmány típusának és számának ismeretében az abban található fénykép és aláírás ellenőrzése azonnal megtörténhet.

2. Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) által működtetett adatbázisból lekérdezhető adatok

Ingójelzálog nyilvántartás adatok

A nyilvántartásából lekérdezhető, hogy egy adott bel- vagy külföldi magánszemély, cég vagy egyéb szervezet ingóságai szerepelnek-e jogügylet hitelfedezeteként.

A nyilvántartásban rögzített adatok alapján az Adatbázis-kezelő tanúsítja:
•    a zálogkötelezett, az esetleges személyi kötelezett és a zálogjogosult személyi adatait,
•    a biztosítékul lekötött zálogtárgy leírását,
•    a biztosított követelés ranghelyét, jogcímét, legmagasabb összegét,
•    járulékait és devizanemét, lejáratát,
•    illetve a jelzálogjogra vonatkozó egyéb, a nyilvántartás szempontjából lényeges adatokat.

Amennyiben a zálogkötelezett a nyilvántartásban nem szerepel, az Adatbázis-kezelő erről ad információt.

3. Az Opten cégnyilvántartásból cégtárból lekérdezhető adatok

 • cégkivonat
  A cégkivonat a kiválasztott cég valamennyi olyan hatályban lévő adatát tartalmazza, amely a Cégközlönyben megjelent. A cégkivonat a legutolsó árbevétel és adózás előtti eredmény adatokkal kiegészítve is lekérdezhető.
 • cégmásolat
  A cégmásolat a kiválasztott cégről közzétett valamennyi olyan hatályban lévő és törölt bejegyzést tartalmazza, amely a Cégközlönyben megjelent. A cégmásolat a legutolsó árbevétel és adózás előtti eredmény adatokkal kiegészítve is lekérdezhető.
 • névjegy
  A névjegy a kiválasztott cégről szűkített cégadatokat tartalmaz.
 • pénzügyi beszámoló, mérleg- és eredménykimutatás adatok
  A pénzügyi beszámolónak a cég által készített eredeti változata, amely kép formátumban tartalmazza a mérleg- és eredménykimutatás adatokat, valamint rendelkezésre álló kiegészítő mellékleteket is.
 • kapcsolt vállalkozások listája
  Tartalmazza egy vagy több személynévhez tartozó összes olyan céget, amelyek történetében a keresett személy vagy személyek valamilyen formában (cégjegyzésre jogosult, tulajdonos, könyvvizsgáló stb.) szerepelnek. Itt lehet azt is leválogatni, hogy egy adott cég mely más cégben szerepel tulajdonosként.

4. Az IM (Igazságügyi Minisztérium) on-line Céginformációs Szolgálattól lekérdezhető információk

 • cégmásolat
  A nyilvános cégadatok másolata tartalmazza a cégjegyzék rovataiba vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést.
 • cégkivonat
  A nyilvános cégadatok kivonata tartalmazza a cégjegyzék rovataiban adott időpontban fennálló bejegyzéseket.
 • cégbizonyítvány
  A nyilvános cégadatok bizonyítványa a kérelemtől függően tartalmazza a cégjegyzék kiválasztott rovataiban vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést.
 • névjegy
  A Névjegy tartalmazza a cégjegyzék 1., 2., 5., 16., 19., 20., 21., 26., 27., 28. és 32. rovatában vezetett fennálló bejegyzéseket, illetve azt, hogy az adott rovatokra milyen benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem érkezett.
 • cégnév (névlista)
  Segítségével ellenőrizhető, hogy egy adott cégnév szerepel-e már a cégnyilvántartásban.
 • cégirat
  A cégirat az elektronikus okiratként tárolt beadványok és végzések esetében kérhető. Az elektronikus irat adatait (iratok, aláírások, adatlapok, stb.) tartalmazza.
 • céginformáció a számviteli törvény szerinti beszámoló egészéről vagy annak részéről
 • közlemények jegyzéke
  A cégre vonatkozó cégbírósági és más bírósági közlemények jegyzéke, ahol lekérdezésre kiválasztható(k) a közlemény(ek).
 • közlemény
  Az on-line Cégközlönyben a névvel vagy cégjegyzékszámmal kiválasztott céggel kapcsolatos közlemények.
 • csatolt adatok
  Adott cégre vonatkozóan a cégbírósághoz beadott módosítási kérelmek.

Az IM-online Céginformációs Szolgálat által rendelkezésre bocsátott válaszok fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott formában érhetők el.

Igénybevételi szándékával, kérdéseivel kérjük, keresse kollégánkat az info@mail.giro.hu e-mail címen, vagy a bővebb információ érdekében tekintse át a szolgáltatás üzletszabályzatát.

help Kérjük, kattintson ide a tartalom megtekintéséhez.
 

A regisztrációval és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban ajánljuk szíves figyelmébe GIROnline tájékoztatónkat.

Bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdését az info@mail.giro.hu e-mail címre várjuk.

Tisztelt Partnerünk

Kérjük válassza ki, mely cég nevében kíván eljárni!: