A GIRO Zrt. minőségpolitikája

A GIRO Zrt., mint nemzeti elszámolóház, minőségpolitikájának alapvető célja, hogy a magyarországi elszámolásforgalmi rendszer szereplőjeként a magyar fizetési forgalom rendszereihez kapcsolódva a Magyar Nemzeti Bank stratégiájával összhangban magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára a pénzintézetek közvetítésével nyújtott szolgáltatásaival erősítse a magyar fizetési forgalom és tágabb értelemben a nemzetgazdaság transzparenciáját. Ezen vezérlőelv mentén a nemzeti elszámolóház a Magyar Nemzeti Bank rendeleteivel összhangban folyamatosan fejleszti a magyar elszámolásforgalom kiszolgálását megvalósító rendszereit, amely fejlesztések legfontosabb célja

 • a végfelhasználók – magánszemélyek, vállalkozások és intézmények – mint vevők megelégedettségének folyamatos javítása,
 • az átutalások idejének csökkentése,
 • a tranzakciók feldolgozása során a bizalmasság és sértetlenség elvének egyre magasabb szintű biztosítása, megfelelve az információtechnológia fejlődésével folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak,
 • a magyar elszámolásforgalom rendszereihez illeszkedve a lehető legmagasabb rendelkezésre állás biztosítása,
 • az MNB és a magyar elszámolásforgalom szereplőinek igényeivel összhangban a szolgáltatások fejlesztése,
 • a magyar pénzügyi rendszer, tágabb értelemben a nemzetgazdaság szereplőjeként a szolgáltatásai díjának meghatározásakor az elszámolásforgalom egyéb fizetési módokkal szembeni versenyképességének javítása, ezzel a szolgáltatásait igénybevevők körének kiszélesítése, folyamatos bővítése, hozzájárulva a nemzetgazdaság versenyképességének javításához.

E célok érdekében következetes, rendszeresen felülvizsgált, ügyfél- és feladatcentrikus követelményrendszer van érvényben, mely lehetővé teszi, hogy a GIRO Zrt.

 • szervezetét és szervezettségét, munkatársainak hatékony szakmai együttműködését folyamatosan alakítsa, tökéletesítse,
 • alkalmazottai szaktudását tanfolyamokon, szakmai konferenciákon való részvétellel rendszeresen fejlessze, a birtokolt tudást előadások és más fórumok keretében terjessze, ezzel is elősegítve szolgáltatásainak népszerűsítését,
 • gazdálkodásában a korszerű vállalatirányítási technológiák alkalmazása révén folyamatosan javuló hatékonyságot, költségtakarékosságot és a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges forrásokat biztosító ésszerű haszonelvűséget érvényesítsen,
 • szolgáltatásait a bankközösség igényei, a hazai és a nemzetközi tendenciákra épülő normák szerint, az Európai Unió előírásait, ajánlásait figyelembe véve, a szolgáltatásokat igénybevevő partnereinek szakembereivel együttműködve fejlessze és vezesse be,
 • szolgáltatásai bővítéséhez, korszerűsítéséhez nemzetközileg mérvadó szakmai követelményeket teljesítő eszközöket és módszereket alkalmazzon,
 • a szolgáltatások nyújtásához használt alkalmazásainak életciklus-kezelését hatékonyan és dokumentáltan valósítsa meg,
 • szolgáltatásai folyamatosságát a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás alapelvére építve megfelelő eljárásokkal, illetve rendszerekkel és szabályzatokkal tegye biztonságossá, megbízhatóvá, ezáltal minimalizálva a lehetséges kockázatokat,
 • kockázati mátrixon alapuló belső ellenőrzési rendszerét alkalmazza a Társaság valamennyi folyamatára.

2014. augusztus 12.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

help Kérjük, kattintson ide a tartalom megtekintéséhez.
 

A regisztrációval és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban ajánljuk szíves figyelmébe GIROnline tájékoztatónkat.

Bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdését az info@mail.giro.hu e-mail címre várjuk.

Tisztelt Partnerünk

Kérjük válassza ki, mely cég nevében kíván eljárni!: