Társaságunk

Történetünk

Az 1994. november 18-a óta működő BKR biztosítja azt, hogy a más bankba irányuló, magánszemélyek és vállalatok által kezdeményezett átutalások és beszedések időben, biztonságosan, megbízható módon érkezzenek meg a kedvezményezettekhez. A BKR egy központi pénzügyi infrastruktúraszolgáltatás, melyet minden magyar pénzforgalmi szolgáltató és bank közvetve vagy közvetlenül igénybe vesz annak érdekében, hogy ügyfelei átutalásait gyorsan és olcsón végre tudja hajtani. A GIRO Zrt., mint a BKR működtetője felelős azért, hogy a BKR megbízhatóan, biztonságosan, költséghatékonyan és a jogszabályi előírásoknak megfelelően működjön.

A GIRO Zrt. GIRODirect szolgáltatása lehetőséget biztosít arra, hogy a nagyobb forgalmú ügyfelek, bankjuk hozzájárulásával közvetlenül a GIRO Zrt.-hez, a BKR rendszerbe nyújtsák be csoportos átutalási és beszedési megbízásaikat. A GIRODirect szolgáltatás legnagyobb ügyfele a Magyar Államkincstár. Az Államkincstárnál számlát vezető állami és önkormányzati szervezetek közvetlenül a GIRO Zrt.-hez nyújtják be átutalási megbízásaikat. A GIRODirect szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek egyszerűen, biztonságosan és költséghatékony módon tudják átutalásaikat végrehajtani.

A GIRO Zrt. GIRinfO szolgáltatása különböző elektronikus adatbázisokhoz nyújt egyablakos, egységes elektronikus hozzáférést az arra jogosult vállalatok számára. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt személyi adat- és lakcímnyilvántartás és a Közúti Közlekedés Nyilvántartás is elérhető a GIRinfO szolgáltatáson keresztül. Ezen adatbázisok használata nagyban megkönnyíti a hitelezési tevékenységet a pénzintézeti szektor számára, illetve a mobiltelefonok részletfizetésre történő értékesítését a telekommunikációs szektorban.

A GIRO Zrt. megalakulása óta több milliárd bankközi utalást teljesített.

A GIRO Zrt. arra törekszik, hogy egy európai mércével mérve is versenyképes, hatékony, innovatív, diverzifikált termékpalettával rendelkező, biztonságos és a közjót is szolgáló társasággá váljon. A GIRO Zrt. elkötelezett a magyar pénzügyi infrastruktúra fejlesztése mellett. A GIRO Zrt. fejlesztési célkitűzéseit a bankrendszerrel, az Államkincstárral és a Magyar Nemzeti Bankkal egyeztetve határozza meg.

A GIRO Zrt. tagja a Klíringházak Európai Szövetségének (EACHA).

Leányvállalatunk: BISZ Zrt.

Stratégiánk

A GIRO elsődleges feladata és fő célja a Bankközi Klíring Rendszer biztonságos és zökkenőmentes működtetése, melynek immár több mint 30 éve sikeresen eleget tesz.

A GIRO tulajdonosa 2014 óta a Magyar Nemzeti Bank. A tulajdonosi kör változása jelentős szemléletváltással járt. A korábbi eredményorientált működtetés mellett a hazai pénzforgalom színvonalának és hatékonyságának növelése, valamint a pénzügyi kultúra fejlesztésének elősegítése is fontos céllá vált.

A GIRO, mint a magyar pénzforgalom egyik meghatározó pillére az azonnali elszámolás és a GIROInstant kiegészítő szolgáltatások 2020. március 2-i sikeres bevezetésével jelentős mérföldkőhöz érkezett. A GIROInstant rendszer magas terhelhetősége, az azonnali kiegyenlítés, a kötegelt utalások feldolgozásának lehetősége, a másodlagos számlaazonosítók használata mind-mind olyan jellemzői a hazai azonnali fizetésnek, melyek alkalmassá teszik arra, hogy akár már a közeljövőben is az azonnali fizetésre épülő nagy jelentőségű és hatású pénzforgalmi fejlesztések valósuljanak meg.

Az azonnali elszámolás és a GIROInstant kiegészítő szolgáltatások megvalósítása része volt a GIRO 2014-es stratégiájának. A rendszerre épülő kiegészítő szolgáltatások, innovációk azonban nem szerepeltek az akkori stratégia célok között. Az azonnali fizetés megjelenése nemcsak Magyarországon, hanem Európában és a világ számos országában indított el forradalmi változásokat a pénzforgalomban. A klíringházak sok esetben ezen forradalmi változások élharcosai, elég csak például a gombamód szaporodó mobilfizetési megoldásokban vállalt szerepüket említeni.

Indokolt, időszerű és a magyar pénzfogalom dinamikus fejlődése iránti elköteleződése miatt is halaszthatatlan feladat tehát a GIRO stratégiájának megújítása.

Jelen stratégia a 2021-2025-ös időszakot öleli fel, és erre az idő - szakra határozza meg a GIRO által követendő utat.

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

Stratégia 2021-2025

Stratégia 2021-2025

A GIRO Zrt. Minőségpolitikája

A GIRO Zrt. minőségpolitikája

A GIRO Zrt., mint nemzeti elszámolóház, minőségpolitikájának alapvető célja, hogy a magyarországi elszámolásforgalmi rendszer szereplőjeként a magyar fizetési forgalom rendszereihez kapcsolódva a Magyar Nemzeti Bank stratégiájával összhangban magánszemélyek, vállalkozások és intézmények számára a pénzintézetek közvetítésével nyújtott szolgáltatásaival erősítse a magyar fizetési forgalom és tágabb értelemben a nemzetgazdaság transzparenciáját. Ezen vezérlőelv mentén a nemzeti elszámolóház a Magyar Nemzeti Bank rendeleteivel összhangban folyamatosan fejleszti a magyar elszámolásforgalom kiszolgálását megvalósító rendszereit, amely fejlesztések legfontosabb célja

 • a végfelhasználók – magánszemélyek, vállalkozások és intézmények – mint vevők megelégedettségének folyamatos javítása,
 • az átutalások arányának növelése,
 • a tranzakciók feldolgozása során a bizalmasság és sértetlenség elvének egyre magasabb szintű biztosítása, megfelelve az információtechnológia fejlődésével folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak,
 • a magyar elszámolásforgalom rendszereihez illeszkedve a lehető legmagasabb rendelkezésre állás biztosítása,
 • az MNB és a magyar elszámolásforgalom szereplőinek igényeivel összhangban a szolgáltatások fejlesztése,
 • a magyar pénzügyi rendszer, tágabb értelemben a nemzetgazdaság szereplőjeként a szolgáltatásai díjának meghatározásakor az elszámolásforgalom egyéb fizetési módokkal szembeni versenyképességének javítása, ezzel a szolgáltatásait igénybevevők körének kiszélesítése, folyamatos bővítése, hozzájárulva a nemzetgazdaság versenyképességének javításához.

E célok érdekében következetes, rendszeresen felülvizsgált, ügyfél- és feladatközpontú követelményrendszer van érvényben, mely lehetővé teszi, hogy a GIRO Zrt.

 • szervezetét és szervezettségét, munkatársainak hatékony szakmai együttműködését folyamatosan alakítsa, tökéletesítse,
 • alkalmazottai szaktudását tanfolyamokon, szakmai konferenciákon való részvétellel rendszeresen fejlessze, a birtokolt tudást előadások és más fórumok keretében terjessze, ezzel is elősegítve szolgáltatásainak népszerűsítését,
 • gazdálkodásában a korszerű vállalatirányítási technológiák alkalmazása révén folyamatosan javuló hatékonyságot, költségtakarékosságot és a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges forrásokat biztosító ésszerű haszonelvűséget érvényesítsen,
 • szolgáltatásait a bankközösség igényei, a hazai és a nemzetközi tendenciákra épülő normák szerint, az Európai Unió előírásait, ajánlásait figyelembe véve, a szolgáltatásokat igénybevevő partnereinek szakembereivel együttműködve fejlessze és vezesse be,
 • szolgáltatásai bővítéséhez, korszerűsítéséhez nemzetközileg mérvadó szakmai követelményeket teljesítő eszközöket és módszereket alkalmazzon,
 • a szolgáltatások nyújtásához használt alkalmazásainak életciklus-kezelését hatékonyan és dokumentáltan valósítsa meg,
 • szolgáltatásai folyamatosságát a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás alapelvére építve megfelelő eljárásokkal, illetve rendszerekkel és szabályzatokkal tegye biztonságossá, megbízhatóvá, ezáltal minimalizálva a lehetséges kockázatokat,
 • kockázati mátrixon alapuló belső ellenőrzési rendszerét alkalmazza a Társaság valamennyi folyamatára.
 1. szeptember 25. dr. Selmeczi-Kovács Zsolt

ISO 9001 Tanúsítvány

ISO 9001 Tanúsítvány

Érvényesség kezdete: 2024-05-17

SEPA kapcsolat

Az euró átutalás 2008-tól, az euró beszedések 2010-től alkalmazható fizetési mód. Ehhez mindössze egy bankszámlára van szükség. Az euró övezeti országokban 2014. február 1-ig – kisebb kivételektől eltekintve – át kell térni a SEPA átutalás és a SEPA beszedés fizetési módok alkalmazására. Az euró övezeten kívüli országok számára ez a határidő 2016. október 31.

Az euró nem hivatalos fizetőeszköz Magyarországon, ugyanakkor Magyarország része a SEPA övezetnek. A hazai bankok növekvő számban csatlakoznak a SEPA átutalás és beszedések alkalmazóinak köréhez. A SEPA típusú euró fizetéseket közvetítő bankok listája az alábbi weblapon érhető el:
http://epc.cbnet.info/content/adherence_database

A SEPA fizetések bankközi elszámolását SEPA követelményeket teljesítő elszámolóházak végzik. Ezen elszámolóházakat az alábbi weblapon sorolják fel:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/content.cfm?page=sct_scheme-compliant_csms

A SEPA fizetési módok hazai bevezetésével kapcsolatos feladatokat a Magyar SEPA Egyesület koordinálta. A feladatok változása miatt a Magyar SEPA Egyesület megszűnik, feladatait a Magyar Bankszövetség veszi át. A magyarországi SEPA bevezetésről hasznos információt találhat ezen a honlapon:
http://www.sepahungary.hu

A GIRO Zrt. egyelőre nem támogatja a SEPA fizetések elszámolását. Ugyanakkor aktívan részt vesz a hazai SEPA felkészülésben. A GIRO Zrt. tagja az Európai Elszámolóházak Szövetségének, az EACHA-nak (European Automated Clearinghouse Association). Ez az egyesület kialakított egy olyan eljárási rendet és műszaki specifikációt (EACHA framework), amelynek alkalmazásával az egyesület tagjai között szabványos elszámolási hídkapcsolatok létesülhetnek, és az egyes klíringházak ügyfelei bármely más SEPA országban található számlákra küldhetnek átutalási és beszedési megbízásokat. Erről többet az alábbi honlapon olvashatnak:
http://www.eacha.org

Mivel a magyarországi bankok és az MNB azt a célt tűzték ki, hogy a belföldi forint átutalást és a beszedéseket a SEPA szabványok alkalmazásával fejlesztik tovább, ezért a GIRO Zrt. az új, napközbeni elszámolási rendszert már a SEPA által is használt UNIFI szabványok alkalmazásával alakította ki.

Testületeink

Közérdekű adatok

Klíringtagjaink

Kapcsolat