Electra Archív

Azon Ügyfelek, akik a GIRODirect szolgáltatásra szóló szerződéses jogviszonyukat megszüntették, az Electra Archív szolgáltatás igénybevétele során az Electra ügyfélprogramban tárolt, vagy oda visszatöltött archív adatokat tudják megtekinteni, lekérdezni. Az informatikai rendszer központi szerepét ellátó egység (szerver) üzemeltetését a GIRO Zrt. látja el, az ügyfélprogram az Ügyfélnél, illetve az Ügyfél szervezeti egységénél üzemel. A szolgáltatás igénybevételének és részletes tartalmának leírását az Electra Archív szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei rögzítik. A GIRO Zrt. a szolgáltatást díj ellenében végzi, amelyet az Electra Archív szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei dokumentum tartalmaz. A GIRO Zrt. a szolgáltatásához Alvállalkozók bevonásával telefonos támogatási (Helpdesk), karbantartási szolgáltatást nyújt. Az Electra ügyfélprogramba történő belépéshez és az archív adatok kezeléséhez szükséges felhasználói tanúsítvány használatát a GIRO Zrt. tanúsítványhordozó eszközökön teszi lehetővé az Ügyfél által megadott felhasználók részére. A tanúsítványt és annak használati módját, valamint szabályait és díjait a GIROLock Szolgáltatási Szerződés és Üzletszabályzata tartalmazza. A GIRO Zrt. az Electra rendszer elérést GIROHáló és/vagy GIRODirect Plus szolgáltatása keretében biztosítja. A GIROHáló kommunikációs csatornák és eszközök leírását, a megrendelés módját és a szolgáltatás díjait a GIROHáló szolgáltatásának Üzletszabályzata rögzíti. A GIRODirect Plus szolgáltatás leírását és a kommunikációs eszközök díját az Electra Archív szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei tartalmazza.

A GIRO Zrt. alvállalkozó bevonásával munkanapokon 8:00–18:00 óra között az alábbi, hangrögzítésre kapcsolt telefonvonalon nyújt támogatást ügyfelei számára az ügyfélprogram felhasználói ismereteinek átadására, valamint műszaki és működési problémáinak megoldására: 06 (21) 24-24-100

GIROHáló

Kommunikációs hálózati szolgáltatás üzleti szolgáltatások számára

Bővebben

GIROLock

Hitelesítési szolgáltatás

Bővebben

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Electra Archív Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei - 2024.01.01.

Érvényesség kezdete: 2024-01-01

Kapcsolat