Fizetési kérelem

A GIROInstant rendszer 2020. március 2-i sikeres élesítésével egy időben a GIRO Zrt. elindította a fizetési kérelem szolgáltatást.

A fizetési kérelem a Kedvezményezett fél által a Fizető félnek címzett fizetési kérésre vonatkozó – pénzmozgással nem járó – szabványosított üzenet, amely az azonnali átutalási megbízás megadásához és a Kedvezményezett fél szolgáltatója általi feldolgozásához szükséges valamennyi adatát tartalmazza, és

  • számos helyzetben biztosíthat alternatívát a készpénzfizetéssel szemben,
  • széles ügyfélkör által igénybe vehető, sokféle felhasználási lehetőséget nyújtó új, innovatív szolgáltatás,
  • az év minden napján 0-24 óra között folyamatosan működik.

Fizetési kérelem szolgáltatás igénybevétele

Az új szolgáltatást a bankok és biztosítók mellett olyan közmű- és mobilszolgáltatók, állami intézmények részére ajánljuk, akik nagy ügyfélbázissal rendelkeznek, és tömeges számlákat bocsátanak ki az ügyfeleik számára.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információkat a BKR Üzletszabályzat 19.3.2.1 fejezete tartalmazza.

Az egyedi fizetési kérelem üzenet továbbítása a GIROHáló zárt hálózaton a biztonságos adatátvitelt, valamint az elektronikus tanúsítvány alapú hitelesítési és azonosítási rendszert támogató GIROLock szolgáltatás használatával történik.

A fizetési kérelmeket tömeges (kötegelt) formában is lehetséges küldeni GIROFix szolgáltatásunk keretében. Az egyedi és tömeges küldési lehetőségeket akár párhuzamosan is igénybe vehetik.

A fizetési kérelem működése

  1. A Kedvezményezett fél a fizetési kérelemben meghatározza annak érvényességét, amely jogszabály alapján a Fizetési kérelem benyújtását követő legfeljebb 2 naptári hónap lehet, és eljuttatja a szolgáltatója felé.
  2. A Kedvezményezett fél szolgáltatója a fizetési kérelem beérkezésétől számított 5 másodpercen belül a fizetési kérelmet eljuttatja a Fizető fél szolgáltatója részére.
  3. A Fizető fél szolgáltatója az általa elfogadott fizetési kérelmet a Fizető féllel történt megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és formában haladéktalanul továbbítja a Fizető fél részére.
  4. A Fizető fél Szolgáltatója a fizetési kérelemnek a Fizető fél részére történő továbbításáról vagy annak visszautasításáról a fizetési kérelem beérkezésétől számított 5 másodpercen belül értesíti a Kedvezményezett fél szolgáltatóját, aki értesíti a Kedvezményezettet a kézbesítés állapotáról.
  5. A Fizető fél a fizetési kérelem érvényességi idején belül a fizetési kérelmet jóváhagyhatja vagy elutasítshatja, amelyről a Fizető fél szolgáltatója 5 másodpercen belül értesíti a Kedvezményezett felet, illetve jóváhagyás esetén az átutalás is azonnal megtörténik.

A BKR Üzletszabályzat 27. melléklete, A Fizetési kérelem üzenetáramlási folyamat tartalmazza – a vonatkozó pénzforgalmi jogszabályi előírásokkal összhangban – a szolgáltatás leírását, funkcióit, a szereplőkre vonatkozó szabályokat, valamint a Fizetési kérelem üzeneteinek kezelésével és a feldolgozásával kapcsolatos tudnivalókat és információkat.

Fizetési kérelem tranzakció címzése másodlagos számlaazonosítóval

A Kedvezményezett fél – amennyiben a fizetési kérelmet használó szolgáltatója pénzforgalmi szolgáltatónak minősül – a fizetési kérelmet másodlagos számlaazonosító (pl. mobiltelefonszám, e-mail cím, illetve adóazonosító jel vagy adószám) címzéssel is benyújthat a Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma helyett. Ekkor a Kedvezményezett fél szolgáltatója megkeresi a másodlagos számlaazonosítóhoz tartozó nevet és banki adatokat a másodlagos számlaazonosító adatbázisban és beküldi a fizetési kérelmet a GIRO Zrt. felé.

GIROFix szolgáltatásunk esetében a másodlagos számlaazonosítóra történő címzést minden ügyfelünk igénybe veheti, mivel ebben az esetben a feloldást és a banktitoknak minősülő adatok kezelését a GIRO Zrt. végzi el.

További információ

Bízunk benne, hogy rövid tájékoztatónk felkeltette érdeklődésüket, további információval kollégáink az info@mail.giro.hu címen vagy a GIRO Zrt. +36 (1) 428-5623-as telefonszámán állnak rendelkezésükre.

Kapcsolódó dokumentumok

BKR Üzletszabályzata 2021.01.01.

BKR üzletszabályzat 25-29 sz. mellékletei

BKR Díjszabályzata 2021.01.01.

GIROInstant átutalási limitösszeg és fizetési kérelem nyilvántartás 2021.04.01.

GIROInstant átutalási limitösszeg és fizetési kérelem nyilvántartás 2021.05.01.

GIROFix

Tömeges fizetési kérelem küldő szolgáltatás

Bővebben

Kapcsolat